26884449; 22411110

Garantija

Mēbeļu ražotāja garantija fiziskām personām ir 24 mēneši no preces saņemšanas brīža.

Preču garantija ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja precei ir konstatēti ražošanas defekti, bojājumi pie kuru rašanās vainojams ražotājs. Gadījumā, ja tiek konstatēts ražošanas defekts, Jums ir tiesības pieprasīt preces remontu, ja remonts nav iespējams vai veikt remontu ir nelietderīgi – preces apmaiņu.

Preci atpakaļ pieņem tikai ar redzamu ražotāja defektu, pilnā komplektācijā un oriģinālā iepakojumā.

Preces atpakaļ atdošanas tiesības
LR MK Noteikumi Nr. 207 „Noteikumi par distances līgumu nosaka”, ka pircējam ir tiesības atteikties no līguma 14 kalendāra dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam.

Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu mēbelēm, kas tiek piegādātas izjauktā veidā:
Mēbeles tiek piegādātas izjauktā veidā un oriģinālā iepakojumā.

Attiecībā uz šādām mēbelēm, kas ir piegādātas izjauktā veidā un tiek saliktas (vai ir mēģināts tās salikt), nav izmantojamas atteikuma tiesības, jo pēc mēbeļu salikšanas mēbeles pilnvērtīgi ir izmantojamas to iegādes mērķim, taču to atkārtota

izjaukšana un/vai salikšana būtiski samazina mēbeļu izturību un kvalitāti, līdz ar to patērētājam atteikuma tiesību realizēšanas termiņā saliekot un/vai izjaucot šīs mēbeles nav iespējams nodrošināt Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestajā daļā noteikto preces kvalitāti. Būtiska kvalitātes zuduma dēļ šādas mēbeles ir uzskatāmas par preci, kuras pēc sava rakstura nav iespējams atdot atpakaļ un līdz ar to, uz šādām mēbelēm attiecas 2002.gada 28.maija MK noteikumu NR.207 15.3.apakšpunktā noteiktais izņēmums, kas nosaka, ka ja puses nav vienojušās citādi, patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības.

Tiesības 14 dienu laikā no mēbeļu piegādes dienas atteikties no mēbelēm (izmantot atteikuma tiesības), kas ir piegādātas izjauktā veidā ir izmantojamas tikai tad, ja mēbeles nav mēģināts salikt. Tas nozīmē, ka mēbeles sastāvā esošos komponentus nav mēģināts saskrūvēt, salīmēt, sanaglot.

SIA „MildaSun” nenes atbildību par:

  • preces bojājumiem, kas radušies Jūsu vainas vai neuzmanības dēļ (patstāvīgi saņemta prece no noliktavas, patstāvīgi veikta piegāde, uznešana, nekvalitatīvi veikta montāža u.tml.);
  • bojājumiem, kas radušies, uzglabājot preci neatbilstošajos aptākļos;
  • bojājumiem, kas radušies, izmantojot preci mērķiem, kam tā nav paredzēta;
  • dabisku preces nolietošanos.

Iesakām pārbaudīt preci jau saņemšanas brīdī.

SIA „MildaSun” ir tiesības nepieņemt atpakaļ preci gadījumā, ja prece ir izgatavota speciāli klientam pēc speciāla projekta vai pasūtījuma.
Par speciālu projektu vai pasūtījumu ir uzskatītis: speciāli klientam pie ražotāja pasūtītas preces ar ekskluzīvu apdari, kas nav pieejama etri.lv standarta piedāvājumā (apdares materiāli, audumi, krāsa un cita apdare pēc speciāla pasūtījuma, kas nav ražtāja standarta kolekcijā).

Precēm un cenām veikalā www.erti.lv ir informatīvs raksturs. Preču ražotāji var mainīt preces raksturojumu, pircējam ir iespējams iegūt papildus interesējošo informāciju par attiecīgo preci sazinoties ar www. erti.lv darbinieku pa tālruni +371 26884449, lai izvairītos no nepatīkamiem starpgadījumiem.

Novēlam Jums patīkamu iepirkšanos!