26884449; 22411110

Piegāde

Piegāde Rīgā:
Piegādes cena Rīgas pilsētas robežās līdz kāpņutelpai, mājas vārtiem vai līdz tuvākajam piegādes vietas punktam,
kur var piebraukt ar automašīnu, ir 15–35 EUR (atkarībā no kravas izmēra un attāluma no musu noliktavas). Mēbeles pacelšana uz stāvu vai ienešana telpās cenā nav iekļauta.
Preces piegādes tarifs līdz dzīvokļa durvīm ir 3-8 EUR – par stāvu (atkarībā no kravas smaguma un gabarītiem ).

Piegāde tiek veikta darbā laikā (pirmd. – piektd. 10:00 – 20:00).
Piegādes laiks ir iepriekš sarunāts ar pircēju pa telefonu, kurš norādīts pasūtījumā.
Preces piegāde tiek veikta ar precizitāti līdz 2 stundām. Lielgabarīta mēbeles tiek piegādātas izjauktajā veidā, iepakojumā.
Iepriekš pasūtītas preces iespējams saņemt mūsu noliktavā Rīgā, Maskavas ielā 180:
Darba dienās, iepriekš sazvanoties ar menedžeri pa tālruni 26884449.

Svarīga informācija:
Preču saņemšana noliktavā ir iespējama 3 darba dienu laikā pēc preču ierašanās mūsu noliktavā Rīgā
(pēc preču saņemšanas ar Jums sazinasies mūsu menedžeris).
Pēc šī termiņa beigām, ar Jums sazināsies mūsu menedžeris un saskaņos preces piegādes dienu un laiku.
Piegādes izmaksas tiks aprēķinātas pēc internetveikala tarifiem.
Lūdzam klientus izņemt preci no noliktavas savlaicīgi.

Nosacījumi un piegādes termiņi:
Piegādes termiņi var būt dažādi, atkarībā no preces esamības noliktavā. Mēbeles piegādes termiņš, kura ir noliktavā, sastāda 1 – 3 darba dienas pēc mēbeles pasūtījuma.
Esamību un preces piegādes termiņus lūgums precizēt pie mūsu menedžera pa tālruni 26884449.
*piezīme: piegādes laiks dažādu fabriku mēbelēm var būtiski atšķirties, t.k. mēbeles tiek piegādātas no dažādiem ražotājiem, katram ražotājam ir savs pasūtījumu izpildes termiņš.

Piegāde Latvijā:
Piegādes cena Latvijā tiek aprēķināta, ņemot vērā Jūsu dzīvesvietas datus (precizējiet piegādes cenu pa telefonu birojā: (+371) 26884449.
Svarīga informācija: mēbeļu piegāde ārpus Rīgas notiek tikai līdz parādes durvīm, mājas vārtiem vai līdz tuvākajam piegādes vietas punktam, kur var piebraukt ar automašīnu, mikroautobusu.